Έλεγχος Ποιότητας

Σημείο υπεροχής
Η εγγυημένη, ανώτερη ποιότητα προϊόντων είναι ένα απο τα σημεία υπεροχής της εταιρείας. Η GFP είναι εναρμονισμένη με τα διεθνή πρότυπα ποιότητας, διαθέτοντας τα πιστοποιητικά:
 • EN ISO 9001:2008 (Πιστοποιητικό συμμόρφωσης Συστήματος Ποιότητας) και
 • EN ISO 22000:2005 (Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας των τροφίμων – HACCP)
Η προσπάθεια όμως για σταθερή επίτευξη ποιοτικού αποτελέσματος είναι καθημερινή υπόθεση. Οι συνεχείς έλεγχοι ποιότητας των μηχανικών αντοχών στα παραγόμενα φιλμ και στα υλικά, σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας μέσω εξειδικευμένων και διαπιστευμένων εργαστηριακών ελέγχων, αποτελούν άρρηκτο κομμάτι της διαδικασίας.
Οι έλεγχοι ποιότητας περιλαμβάνουν τα εξής:
 • Ηλεκτρονικό Παχύμετρο
 • Μικροσκόπιο Υψηλής Ανάλυσης
 • Όργανο Μέτρησης Μηχανικών Αντοχών
 • Αξιολόγηση Διαφάνειας και Στιλπνότητας
 • Όργανο Μέτρησης Αντοχής σε Κρούση κατά ASTM D 1709
 • Όργανο Μέτρησης Αντοχής στο Σχίσιμο Elmendorf ASTM D 1922
 • Μέτρηση Δυναμικού Συντελεστή Τριβής κατά ASTM 1894
 • Όργανο Μέτρησης Θερμοσυρρίκνωσης Πολυαιθυλενίου κατά ASTM D 2732
 • Όργανο μέτρησης αντοχής στην διάτρηση
© 2018 GFP - Οικολογικές τσάντες, Χάρτινες σακούλες, Συσκευασίες τροφίμων
Designed by CodeLove